SIA GASTEX
 
BildeBildeBilde
 
svētdiena, 23. jūnijs, 2024
PROJEKTĒŠANA
 
PROJEKTS ir dokuments no kā vadās sistēmas izbūves gaitā būvnieki. Projektā atspoguļojas visi tehniskie risinājumi un saskaņojumi ar atbildīgajām vai ieinteresētajām organizācijām.
 
Par projektu atbild projekta vadītājs un pasūtītājs.
 
 

IEKŠĒJO GĀZES VADU PROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMS
1.
A/S Latvijas Gāze izdotie tehniskie noteikumi
2.
Pilsētas dzīvokļu centrālās apkures atslēgšanas institūcijas atļauja
3.
BUB vai skursteņslauķa akts, kurā norādīts dūmvadu un ventilācijas tehniskais stāvoklis.
4.
Ēkas dzīvokļu īpašnieku piekrišana, kurus skar gāzes iekārtu uzstādīšana vai gāzes vada parbūve
5.
Īpašumu apliecinoši dokumenti (zemes grāmatas apliecība)
6.
Dzīvokļa, mājas plāns (inventarizācijas lieta)

 
 
ĀRĒJO GĀZES VADU PROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMS
1.
A/S Latvijas Gāze izdotie tehniskie noteikumi
2.
Pilsētas domes būvvaldes izdots projektēšanas uzdevums
3.
Īpašumu apliecinoši dokumenti (zemes grāmatas apliecība)
4.
Zemes robežu plāns
5.
Ēkas plāns (inventarizācijas lieta)
6.
Inženiertopogrāfija (saskaņota) papīra un  elektroniskā formātā
 
 
 

© 2024 SIA GASTEX All Rights Reserved.

SIA GASTEX.